Добре дошли в сайта на Ремотерм
+359 2 931 31 41

Основен представител за България

Галерия / Индустрии

Галерия / Индустрии

„Ремотерм” ЕООД разполага с високо квалифицирани технически консултанти, чиято основна задача е да подпомагат съответния избор на технология и специално разработени материали за ремонт и профилактика, за подобряване издържливостта на машинните части и  оборудване, както и за максимално спестяване на разходи, свързани с аварийни престои и подмяна на повредени части във всяка индустрия.

още

Асфалтова индустрия

„Ремотерм“ работи с повечето големи компании, притежаващи асфалтови бази и занимаващи се с асфалтополагане и строеж на пътища. Фирмата дос...

още
още

Учебен център

още
още

Бетонова индустрия

„Ремотерм” ЕООД е извършвала множество ремонти и е доставяла различни видове материали за компании от бетоновата индустрия. Част от т...

още
още

Енергийна индустрия

„Ремотерм” ЕООД е извършвала множество ремонти и е доставяла различни видове материали за компании от енергийната индустрия. Част от тях с...

още
още

Каучукова индустрия

„Ремотерм” ЕООД е извършвала множество ремонти и е доставяла различни видове материали за компании от каучуковата индустрия. Част от ...

още
още

Селскостопанска индустрия

"Ремотерм" работи както с големи земеделски производители, производители на торове и сортови семена, така и със селскостопански кооперации. Компанията...

още
още

Тухларна индустрия

"Ремотерм" работи с много фирми, произвеждащи керамични изделия за строителството. ...

още
още

Хранително вкусова индустрия

"Ремотерм" работи с над 100 големи фирми-производители, опериращи в сектора производство на храни и суровини за хранително-вкусовата индустрия.Освен р...

още
още

Минна и добивна индустрия

„Ремотерм“ извършва ремонтно-възстановителни работи на минни съоръжения, оборудване и инсталации в различни руднични комплекси. Извършвани...

още
още

Петролна индустрия

„Ремотерм” ЕООД е извършвала множество ремонти и е доставяла различни видове материали за компании от петролната индустрия. Част от тях са...

още
още

Циментова индустрия

„Ремотерм” ЕООД е извършвала множество ремонти и е доставяла различни видове материали за компании от циментовата индустрия. Част от тях с...

още
още

Стъкларска индустрия

Компаниите от индустрията купуват множество консумативи като пулверизатори, прахове и оборудване. ...

още
още

Хартиена индустрия, дърводобив и дървопреработване

„Ремотерм“ има опит в работата с дърводобивни, дървообработващи и произвеждащи хартия предприятия и такива, които се занимават с печатна п...

още
още

Металургична индустрия

„Ремотерм“ има богат опит в работата си с металургични, металообработващи предприятия и компании, произвеждащи метални изделия. Фирмата пр...

още
още

Транспортна индустрия

„Ремотерм“ работи с много и разнообразни компании, опериращи в транспортната индустрия. Фирмата доставя консумативи и оборудване, както и ...

още
още

Рециклиране/Сметосъбиране/Снегопочистване

Част от компаниите, с които „Ремотерм“ има дългогодишни отношения са: ...

още
още

Ремонтна база " Център по заваряване"

Ремонтно-възстановително заваряване, наваряване, спояване и термично прахово пръскане за трудно заваряеми детайли, възли, агрегати и много отговорни с...

още