Добре дошли в сайта на Ремотерм
+359 2 931 31 41

Основен представител за България

Учебен център

Учебен център

 

Учебен център към „Ремотерм” ЕООД е лицензиран учебен център за подготовка на заваръчни кадри. Центърът извършва обучение по различни методи на заваряване, използвани в промишлеността, съгласно „Евро норма” 287-1/2002 г. и наредба №7 на МОН/2004 г. Предлагаме следните курсове:

След успешно положени изпити по теория и практика, всеки обучаем получава свидетелство за правоспособност, съгласно Наредба №7 за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване.

ЦЕНОВА ОФЕРТА

Степени на правоспособност

 

Методи на заваряване

МИГ / МАГ

РЕДЗ

ВИГ

 

 

І. Обучение

 

Ед. цена – лв.

Ед. цена – лв.

Ед. цена – лв.

1.

Заварчик на ъглови шевове

363,00

/ М1; М2/

341,00

/ Е1; Е2/

382,00

/Т1; Т2/

2.

Заварчик на листов материал

462,00

/ М3; М4/

429,00

/ Е3; Е4; Е5/

462,00

/ Т3; Т4/

3.

Заварчик на тръби

473,00

/ М5; М6/

451,00

/ Е6; Е7; Е8/

473,00

/ Т5; Т6/

 


ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАРИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ПО МЕТОДИТЕ,

ТЕХНОЛОГИИТЕ И С МАТЕРИАЛИТЕ НА CASTOLIN

 

Наименование на курсовете

  • Курсове за инженери и ръководни кадри
  • Курсове за оператори

 

 

 

  • Спояване – методи и консумативи
  • Техника на металното напластяване
  • Съвременни решения в областта на ремонтните дейности
  • Спояване, термично  прахово пръскане  и заваряване и наваряване на специални стомани , чугуни и цветни метали

 

180 лв

 

180 лв

 

180 лв

 

380 лв

 

 

І. Цени : в лв без ДДС

ІІ. Срок за провеждане на обучението: съгласно утвърдени програми